Verschuiving winstaandeel in maatschap fiscaal vrijgesteld

Printvriendelijke versie

Partners in een maatschap hebben ook een onderlinge winstverdeling vastgelegd. Aanpassing van die verdeling is interessant voor de fiscus. Die beoordeelt telkens weer of de belastingregels goed zijn toegepast. Verschuiving van winstverdeling is onder meer mogelijk door de bestaande maatschap te ontbinden en in dezelfde akte een nieuwe maatschap aan te gaan met inbreng van beider aandeel.

Er bestaat een wettelijke inbrengvrijstelling voor overdrachtsbelasting. De fiscus kijkt of er sprake is van inbreng in een onderneming, of dat een nieuwe fiscale situatie is ontstaan vanwege de gevolgen van de gekozen route. Die is immers in het nadeel van de schatkist. Sommige inspecties vinden dat het vrijgesteld schuiven met economische belangen binnen een bestaand samenwerkingsverband niet onder de inbrengvrijstelling valt.
Vorige jaar heeft de rechter echter bepaald bij ontbinding en oprichting in één akte de onderneming gewoon blijft bestaan. Als het gemeenschappelijke vermogen van de maatschap niet verdeeld is, is sprake van voortzetting van de onderneming door de maten, inclusief het onroerend goed dat daarbij hoort. De rechter oordeelde ook dat overdrachtsbelasting het oprichten van vennootschappen die geen in aandelen verdeeld kapitaal hebben, niet mag belemmeren. De door de fiscus bestreden route valt daarmee binnen doel en strekking van de wet.

Wilt u meer weten over aanpassing van winstverdeling in uw maatschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron Opmaat 12/7 2018/0163 RBNNE:2018:2589.